Kennismakingsgesprek

Voordat we (eventueel) iets starten hebben we eerst een kennismakingsgesprek. Het kennismakingsgesprek is gratis. Ik vind het belangrijk dat je, voordat je met elkaar een traject in gaat, weet of je je prettig voelt bij elkaar; of er een ‘klik’ is; of er vertrouwen is. Na het kennismakingsgesprek kun je besluiten of je inderdaad een traject wilt starten.

Sessie (face to face)

Ik heb de tarieven laag gehouden, aangezien coaching niet vergoed wordt door de verzekering, en ik het heel belangrijk vind dat meer mensen voor coaching kiezen. Je kunt coaching inzetten om grotere problemen juist te voorkomen. Hoe eerder je bijstuurt, hoe meer je problemen voorkomt. Daarom is mijn tarief voor 1 uur coaching € 45,00. Dit is exclusief reiskosten. Als ik naar je toe moet komen reken ik voor de reiskosten 19 ct. per kilometer. Als ik langer dan een half uur moet reizen, reken ik voor de meertijd € 25,- per uur (alle prijzen zijn incl. BTW).

Verder hangt het ook af van je inkomen. Ook als je van weinig rond moet zien te komen moet je voor coaching kunnen kiezen. Daarom kan het tarief aangepast worden als je bij voorbeeld in de bijstand zit. Je kunt me hier altijd over mailen, zodat we het er over kunnen hebben. Je moet wel kunnen aantonen dat je minder draagkrachtig bent.

En tot slot: coaching kan ook vergoed worden vanuit een PGB. (Kijk voor info hierover op de site van de Rijksoverheid.)

Skype

Je kunt ook via Skype gecoacht worden. Dat is in feite face to face coaching, maar dan op afstand. De prijzen zijn dus ook gelijk aan face to face coaching. Het kan een welkome mogelijkheid zijn. De afstand maakt dan niet uit, je kunt elkaar altijd ‘ontmoeten’, waar je ook woont.

E-coaching

Dan is er ook nog de mogelijkheid tot een e-coaching traject. Kijk voor info hierover op de pagina ‘e-coaching‘. Hiervoor vraag ik € 25,00 (incl.
BTW) per week (of € 85,00 voor 4 weken, indien in één keer wordt betaald.) Je krijgt dan via de mail opdrachten die je moet uitwerken/uitvoeren. Je kunt uitgaan van 1 uitgebreide mail per week plus korte reactie mailtjes als dit nodig is. Het vraagt dus wel een behoorlijke mate van zelfstandigheid en doorzettingsvermogen. Heb je interesse of wil je meer informatie, vul dan het contactformulier in, en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Algemene VoorwaardenCoaching Ik ben ik

 • Coaching-ikbenik is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70581134 met de naam ‘Ik ben ik, coaching voor kind en volwassene’.
 • ‘Ik ben ik, coaching voor kind en volwassene’ is opgericht door Inge van der Woude (hierna te noemen: de coach).
 • ‘Ik ben ik, coaching voor kind en volwassene’ is gevestigd aan de Roderweg 88, 9311 PB Nieuw-Roden.
 • ‘Ik ben ik, coaching voor kind en volwassene’ coacht onder meer volwassenen (coachee genoemd) die op een bepaald moment in hun leven tijdelijk extra hulp kunnen gebruiken bij levensvragen.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten – schriftelijk zowel als mondeling – met ‘Ik ben ik, coaching voor kind en volwassene’, en op alle handelingen die daarmee verband houden.
 • Coachsessies duren 1 tot max. 1,5 uur (zowel offline als online/skype).
 • Als de coachee een afspraak niet kan nakomen zal hij/zij dit minstens 24 uur van te voren aan de coach laten weten (middels e-mail of telefoon – er kan ingesproken worden).
 • Na het afgesproken aantal bijeenkomsten wordt het coachingsproces geëvalueerd en in onderling overleg wordt een nieuw aantal sessies afgesproken of wordt het coachingstraject afgesloten.
 • De coachee zal als onderdeel van het proces huiswerkopdrachten maken, indien de coach dit wenselijk vindt, en zal deze volgens de aanwijzingen van de coach naar beste vermogen uitvoeren.
 • De coachee blijft te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen. De coach ondersteunt enkel het proces, en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor genomen besluiten van de coachee.
 • Het coachtraject zal uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen zullen persoonlijke gegevens van de coachee niet naar buiten worden gebracht, tenzij met instemming van de coachee. De coachee geeft hierbij toestemming om gegevens uit de sessies te gebruiken voor cursussen, studie, intervisie of andere intercollegiale doeleinden zonder vermelding van identiteit en persoonsgegevens.
 • De coach verplicht zich om zich naar beste weten en kunnen in te spannen om tot het beste resultaat te komen.
 • Bij E-coaching wordt 1 opdrachtmail per week gestuurd. Het ‘overige’ mailverkeer is afhankelijk van de reactiesnelheid van de coachee.
 • De tarieven voor coaching staan op de website. Afhankelijk van het inkomen van coachee kan de coach besluiten dit bedrag te verlagen. Het afgesproken tarief zal tijdens het lopende traject niet verhoogd worden, ook al wijzigen de tarieven op de website. Het afgesproken tarief zal worden vermeld in de coachovereenkomst.
 • Er zal na de coachsessie een factuur gestuurd worden die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Als binnen die 14 dagen de betaling nog niet binnen is, zal er één keer een herinnering gestuurd worden. Als deze niet binnen een week betaald is worden de coachsessies opgeschort totdat het te betalen bedrag voldaan is.
 • Deze algemene voorwaarden staan op de website van coaching-ikbenik.nl en zijn vandaar te downloaden.

Download hier deze Algemene Voorwaarden.

Privacy

Wil je lezen over hoe ik met de privacy om ga, ga dan naar de pagina Privacy en Cookies.

Deel dit via: