Werkwijze

Ik kijk naar het hier en nu, maar ik wil het verleden niet vergeten. Ik maak, indien nodig, gebruik van genogrammen (stambomen), vanuit de overtuiging dat het verleden doorwerkt in het heden (contextueel denken). Ook kan ik gebruik maken van verschillende soorten testen (zoals kwaliteitentest, DOCN – ook wel DISC genoemd) om meer inzicht in jezelf te krijgen. Je zult beter begrijpen waarom je reageert zoals je reageert, wat de positieve kanten er van zijn, hoe het anders kan, en hoe je kunt ontwikkelen.

Gang van zaken

We hebben eerst een kennismakingsgesprek. In dit eerste (contact) gesprek kijken/ervaren we of we met elkaar een traject in willen gaan. We bespreken wat we van elkaar verwachten en niet verwachten. Ook moet in dit gesprek duidelijk worden bij welke vraag je gecoacht wilt worden. Er worden afspraken gemaakt over de duur en de frequentie van de gesprekken. Ook wordt er een prijs afgesproken. Na een aantal sessies (meestal 4) wordt er besproken hoe het ervaren wordt en of, en hoe we verder gaan. Tussentijds kan natuurlijk altijd gestopt worden als blijkt dat er geen behoefte meer is, of als blijkt dat het toch niet klikt tussen jou en mij. Vanuit mijn christen zijn kan ik ook helpen meer inzicht te krijgen in de Bijbelse kant. Wat kan God jou ‘bieden’, wat kun je leren vanuit de Bijbel. Ik wil benadrukken dat ik niet automatisch deze kant meeneem. In het contactgesprek kun je aangeven of je hier behoefte aan hebt.

E-coaching

Er is ook een mogelijkheid tot e-coaching. Kijk voor meer info op deze pagina.

Waar ik mij in onderscheid:

Ik ben christen, en werk vanuit een christelijke overtuiging. Dat houdt voor mij in, dat ik geloof dat God de mensen gemaakt heeft; dat Hij ze met gaven en talenten gemaakt heeft. Hij heeft ieder mens even lief; en Hij heeft de mens een eigen verantwoording gegeven. Vanuit die gedachte wil ik mensen coachen om te worden wie ze zijn. Ik wil ze coachen in het ontdekken van hun talenten en hun waarde. Ik wil ze coachen in het besef dat ze vrij zijn om te denken wat ze willen, met daaraan gekoppeld dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze denken en doen, en voor de keuzes die hieruit voortvloeien. Hiermee krijgen of houden ze ook de regie over hun eigen leven. Ik coach ieder die dit kan respecteren, christen en niet-christen. Ik zal mijn christelijke visie niet in de coaching uitdragen; ik werk wel vanuit die visie. Als er behoefte is om over ‘christelijke onderwerpen’ te praten, of de christelijke visie duidelijk mee te nemen, kan en zal ik hierin dus ook van harte meewerken. Ik vind het belangrijk dat de coachee hier toestemming voor geeft.

Mochten er nog vragen zijn, schroom dan niet om contact me mij op te nemen. Ik zal zo spoedig mogelijk reageren, meestal nog dezelfde dag.

Deel dit via: