Leestijd: 3 minuten

Vrijheid! Is een groot goed.www.coaching-ikbenik.com

Ik wou een stukje schrijven over vrijheid. Maar terwijl ik daarmee bezig ging, realiseerde ik mij, dat we momenteel natuurlijk overspoeld worden met nieuws over de vluchtelingen. Eerlijk gezegd was dat nu niet direct waar ik aan dacht toen ik over vrijheid dacht.

Ik bedoel een ander soort vrijheid. Vrijheid om te denken wat je wilt, om je eigen keuzes te maken. En ja, dan wordt je toch weer geconfronteerd met het feit, dat de vluchtelingen niet hun eigen keuzes kunnen maken.

Tot op zekere hoogte is dat zo, maar toch is ook vluchten een keuze. Je kunt er ook voor kiezen om in een land van oorlog te blijven. Je kunt je natuurlijk afvragen, of dat dan nog een keuze is. Ik denk het wel. En ook al is je keuze niet echt positief, het is altijd nog beter dan de andere keuze, waar je niet voor kiest. Dat is belangrijk om je te realiseren.

Maar ik bedoelde dus eigenlijk de vrijheid om te denken wat je wilt, en uiteindelijk dus toch ook te doen wat je het beste vindt. Ik zeg expres niet ‘om te doen wat je wilt’, want niemand kan echt doen wat hij of zij wil. Je wordt altijd beperkt door de omgeving en de situatie. Maar je kunt wel altijd kiezen uit de mogelijkheden die er zijn. Dat is vrijheid. Ik realiseer me wel, dat het wel iets uitmaakt, of je kunt kiezen uit twee mogelijkheden, of uit vele mogelijkheden. En ook, of die mogelijkheden dicht bij jouw eigen wensen/dromen liggen of niet. Simpel voorbeeldje: als je kunt kiezen uit vijf soorten groente, en vier er van lust je echt niet, dan is de keuze voor de vijfde groente makkelijk gemaakt, alhoewel dat een groente kan zijn, die je ook niet lekker vindt. Niet echt jouw wens dus, maar wel jouw keuze.

Vrij zijn betekent voor mij dus: eigen keuzes maken. Niet een ander laten bepalen wat jij moet denken of doen. En ook al is het resultaat, dat je iets kiest wat ook niet echt jouw wens is, het is wel je keuze, en dat is heel belangrijk. Dat is nog altijd beter dan te moeten doen wat een ander jou opdraagt.

Let wel! Dat betekent dus niet, dat je nooit iets mag doen wat een ander je ‘opdraagt’. Je kunt ook daar voor kiezen. Dat betekent dus, dat je je (vrijwillig) kunt laten beïnvloeden. Anderen beïnvloeden jou (of ‘dragen je iets op’), maar het is jouw vrijheid, om te bepalen, of je je wilt laten beïnvloeden, of dat je toch voor iets anders kiest.

En dat kan soms lastig zijn. Een valkuil is, dat je iets niet wilt, juist omdat die ander het wèl wil. (Of andersom: dat je iets wilt, omdat die ander niet wil, dat je dat doet.) Dan lijkt het je eigen keuze, maar ook dan laat je het door de ander bepalen. Ook dan is het niet meer je eigen keuze. Kunnen kiezen wat die ander wil dat je kiest, ondanks, dat je niet wilt doen wat die ander van je wil, dat is echte vrijheid. (Volg je het nog 😉 ?) Dat vraagt wel iets van je. Dat vraagt bewustzijn van de reden waarom je iets kiest. Doe je het, om de ander ‘dwars te zitten’, doe je het, omdat het ‘niet mag’, of is het echt je eigen keuze, onafhankelijk van wat een ander er van zegt.

Ik denk concluderend dus, dat het belangrijkste is, dat je zelf kunt kiezen, ook al is het een keuze die niet wenselijk is. Dat is altijd nog beter, dan dat je móet doen wat een ander je zegt. Mee eens?

 

Deel dit via: