Leestijd: 2 minuten

Wat zijn onze basisbehoeften?

Wat hebben wij in de kern eigenlijk nodig? Waar kunnen wij niet zonder? Wat maakt dat we ons gelukkig kunnen voelen en dankbaar kunnen zijn? Ligt het aan hoe rijk je bent? Ligt het aan of je gezond bent? Ligt het aan hoeveel vrienden je hebt? Natuurlijk is het fijn als je (meer dan) genoeg geld of goederen hebt, en dat je (over het algemeen) gezond bent, en het is ook fijn als je veel vrienden hebt, maar… is dat een voorwaarde voor je welbevinden?gelukkig zijn

Andere behoeften

 

Ik denk, dat het heel fijn is als je dat allemaal hebt, maar… is dat het belangrijkste? Ik denk het niet. Ik denk dat wij als mens in de basis ontzettende behoefte hebben aan waardering, aan erkenning,  écht contact maken, gehoord en gezien worden. (Lees ook dit blog over gezien en gehoord worden.) Zonder relatie gaat een mens – is mijn overtuiging – dood (in elk geval geestelijk, maar dat kan zelfs uitmonden in lichamelijke dood). Een mens die zich niet gezien voelt wil niet meer leven.

Er toe doen

Wat heeft het leven voor zin als je er niet toe doet, omdat je niet gezien en gehoord wordt, eigenlijk dus ‘niet bestaat’. Het heeft dan geen enkele zin. Je leeft niet alleen voor jezelf. Je hebt mensen nodig, en anderen hebben jou nodig. Het is dus belangrijk dat je er mag zijn, hoe klein ook. Je hoeft geen grote dingen te doen om van waarde te zijn voor een ander. Kleine gebaren kunnen een grote invloed hebben. En ieder mens wil er toe doen, iets toevoegen. Dat geeft je waarde. (Lees dit blog over positief beïnvloeden.)

Ook als je niet rijk bent of gezond

En dit kan ook als je niet rijk bent, niet gezond bent, en/of weinig vrienden hebt. Een vriendelijk woord ofrolstoelgebruikster gebaar kost niets, en kan ook gegeven worden als je niet gezond bent, en je hoeft er geen vrienden voor te hebben.  Let wel, ik bedoel niet te zeggen dat geld/bezit, gezondheid en vrienden niet belangrijk zijn. Ze zijn zeer waardevol, en het kan je geluk en dankbaarheid nog veel groter maken. Wat ik bedoel te zeggen is, dat je je er niet blind op moet staren. Mensen die in armoede leven kunnen hun geluk halen uit het feit dat ze iets betekenen voor een ander, en dat ze gewaardeerd worden. Ook mensen die bijvoorbeeld gehandicapt zijn kunnen een grote steun en een voorbeeld zijn voor anderen, waardoor ook zij weten en voelen dat ze erbij horen. En dat wil je als mens: er bij horen.

Vriendschap

kleine kinderen vriendschapEn heb je weinig vrienden: ook dat zegt niets over je wel bevinden. Het hangt helemaal af van hoe goed, diep en waardevol de vriendschap is. Ook hier geldt vooral: word je gewaardeerd, word je gezien en gehoord, word je gerespecteerd. Dat zijn basis ingrediënten voor een goede vriendschap (en niet of iemand veel geld heeft, of gezond is. Dat is niet belangrijk.)

Dus

Dus mijn oproep is om te investeren in goede relaties en contacten. Om liefde de wereld in te brengen, zodat iedereen een beetje blijer en gelukkiger wordt. Een glimlach, een vriendelijk gebaar, oprechte aandacht hebben voor de ander, de ander respecteren; daar wordt de wereld beter van. En jij ook!

Deel dit via: